Encontrados 41 resultados para: Przeklęty

 • Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. (Księga Rodzaju 3, 14)
 • Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. (Księga Rodzaju 4, 11)

 • rzekł: Niech będzie przeklęty Kanaan! Niech będzie najniższym sługą swych braci! (Księga Rodzaju 9, 25)

 • Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twej matki! Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie cię błogosławił, niech będzie błogosławiony! (Księga Rodzaju 27, 29)

 • Przeklęty ten ich gniew, gdyż był gwałtowny, i ich zawziętość, gdyż była okrucieństwem! Rozproszę ich więc w Jakubie i rozdrobnię ich w Izraelu. (Księga Rodzaju 49, 7)

 • Przyjdź więc, proszę, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Być może, uda się go pokonać i z kraju wypędzić. Wiem bowiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty. (Księga Liczb 22, 6)

 • trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie. (Księga Powtórzonego Prawa 21, 23)
 • Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu - rzecz obrzydliwą dla Pana, robotę rąk rzemieślnika - i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie: Amen. (Księga Powtórzonego Prawa 27, 15)

 • Przeklęty, kto gardzi swoim ojcem lub matką. A cały lud powie: Amen. (Księga Powtórzonego Prawa 27, 16)

 • Przeklęty, kto przesuwa miedzę swego bliźniego. A cały lud powie: Amen. (Księga Powtórzonego Prawa 27, 17)

 • Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze. A cały lud powie: Amen. (Księga Powtórzonego Prawa 27, 18)

 • Przeklęty, kto łamie prawo obcokrajowca, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen. (Księga Powtórzonego Prawa 27, 19)
“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina