Encontrados 304 resultados para: Pokolenia

 • Powiedz im, aby wiedziały o tym przyszłe pokolenia: jeżeli kto z potomków waszych, będąc w stanie nieczystości rytualnej, zbliży się do rzeczy świętych, które Izraelici poświęcają Panu, to człowiek ten będzie odrzucony ode Mnie. Ja jestem Pan! (Księga Kapłańska 22, 3)

 • aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Księga Kapłańska 23, 43)

 • Syn Izraelitki zbluźnił przeciwko Imieniu i przeklął je. Przyprowadzono go do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelomit, córka Dibriego z pokolenia Dana. (Księga Kapłańska 24, 11)

 • Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu. (Księga Liczb 1, 4)

 • - spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset. (Księga Liczb 1, 21)

 • - spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu. (Księga Liczb 1, 23)

 • spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu. (Księga Liczb 1, 25)

 • - spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. (Księga Liczb 1, 27)

 • - spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu. (Księga Liczb 1, 29)

 • - spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu. (Księga Liczb 1, 31)

 • spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset. (Księga Liczb 1, 33)

 • - spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu. (Księga Liczb 1, 35)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina