Encontrados 160 resultados para: Ojcem

 • Henoch był ojcem Irada, Irad ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka. (Księga Rodzaju 4, 18)

 • A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (Księga Rodzaju 6, 10)

 • Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cham był ojcem Kanaana. (Księga Rodzaju 9, 18)

 • Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera. (Księga Rodzaju 10, 24)

 • Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, (Księga Rodzaju 10, 26)

 • Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. (Księga Rodzaju 11, 27)

 • Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. (Księga Rodzaju 17, 4)

 • Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. (Księga Rodzaju 17, 5)

 • Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. (Księga Rodzaju 17, 6)

 • Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię. (Księga Rodzaju 17, 20)

 • Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu, i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. (Księga Rodzaju 18, 18)

 • Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: Oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem; upójmy go winem także tej nocy i idź ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego. (Księga Rodzaju 19, 34)


“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina