Encontrados 244 resultados para: Narodów

 • Król Dawid poświęcił je również Panu wraz ze srebrem i złotem, które pobrał ze wszystkich podbitych narodów: (2 Księga Samuela 8, 11)

 • Ty mnie ocalasz od buntów ludu, ustanawiasz mnie głową narodów. (2 Księga Samuela 22, 44)

 • Przeto będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów i będę wysławiał Twoje imię. (2 Księga Samuela 22, 50)

 • Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet nad Etanem Ezrachitą i Hemanem, jako też Kalkolem i Dardą, synami Machola. A imię jego stało się sławne wśród wszystkich narodów okolicznych. (1 Księga Królewska 5, 11)

 • Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości. (1 Księga Królewska 5, 14)

 • to wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem memu Imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów, (1 Księga Królewska 9, 7)

 • z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, (1 Księga Królewska 11, 2)

 • Czy naprawdę bogowie narodów zdołali wybawić każdy swój kraj z ręki króla asyryjskiego? (2 Księga Królewska 18, 33)

 • Czy bogowie narodów, które moi przodkowie wyniszczyli, ocalili je? Gozan, Charan, Resef i Edomitów, którzy byli w Telassar? (2 Księga Królewska 19, 12)

 • Dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! (1 Księga Kronik 16, 8)

 • Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan, Jego cuda - wśród wszystkich narodów, (1 Księga Kronik 16, 24)

 • Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i potęgę, (1 Księga Kronik 16, 28)


“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina