Encontrados 472 resultados para: Moją

 • I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. (1 List do Koryntian 13, 3)

 • Pozdrowienie ręką moją - Pawła. (1 List do Koryntian 16, 21)

 • Miłość moja z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. (1 List do Koryntian 16, 24)

 • jak już po części zostaliśmy przez was zrozumiani: mianowicie że w dzień Pana naszego Jezusa ja będę waszą chlubą, tak jak i wy moją. (2 List do Koryntian 1, 14)

 • A napisałem to, aby nie doznać podwójnego smutku, gdy przybędę do tych, od których winienem doznawać radości; zresztą jestem przeświadczony co do was wszystkich, że moja radość jest także waszą radością. (2 List do Koryntian 2, 3)

 • Mówię to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym chciał okazać moją pod tym względem słabość. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę - mówię jak szalony - to i ja się odważam. (2 List do Koryntian 11, 21)

 • zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. (List do Filipian 1, 20)

 • aby rosła wasza duma w Chrystusie przez mnie, przez moją ponowną obecność u was. (List do Filipian 1, 26)

 • A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi: (List do Filipian 2, 17)

 • Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani! (List do Filipian 4, 1)

 • Pozdrowienie ręką moją - Pawła: Pamiętajcie o moich kajdanach! Łaska /niech będzie/ z wami! (List do Kolosan 4, 18)

 • Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Ten znak jest w każdym liście: Tak piszę. (2 List do Tesaloniczan 3, 17)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina