Encontrados 910 resultados para: Króla

 • I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci. (Księga Zachariasza 14, 5)

 • a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. (Ewangelia Mateusza 1, 6)

 • Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy (Ewangelia Mateusza 2, 1)

 • Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. (Ewangelia Mateusza 2, 9)

 • ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. (Ewangelia Mateusza 5, 35)

 • Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. (Ewangelia Mateusza 18, 23)

 • Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. (Ewangelia Mateusza 22, 2)

 • Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. (Ewangelia Marka 6, 25)

 • Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? (Ewangelia Marka 15, 9)

 • Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. (Ewangelia Łukasza 1, 5)

 • Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla. (Ewangelia Łukasza 23, 2)

 • Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego /więźnia/. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego? (Ewangelia Jana 18, 39)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina