Encontrados 319 resultados para: Jezusa

 • Wypełnijcie dzieło wasze przed czasem, a da wam nagrodę w porze oznaczonej. Podpis: Mądrość Jezusa, Syna Syracha.p (Mądrość Syracha 51, 30)

 • Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. (Ewangelia Mateusza 1, 1)

 • Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. (Ewangelia Mateusza 1, 18)

 • Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. (Ewangelia Mateusza 4, 1)

 • Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic. (Ewangelia Mateusza 8, 34)

 • A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. (Ewangelia Mateusza 14, 29)

 • Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: (Ewangelia Mateusza 15, 1)

 • Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. (Ewangelia Mateusza 17, 4)

 • Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. (Ewangelia Mateusza 17, 8)

 • Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? (Ewangelia Mateusza 17, 19)

 • W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? (Ewangelia Mateusza 18, 1)

 • i odbyli naradę, żeby Jezusa podstępnie pochwycić i zabić. (Ewangelia Mateusza 26, 4)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina