Encontrados 128 resultados para: Jeruzalem

 • Powiedział on: Pan z Syjonu zagrzmi, Z Jeruzalem wyda swój głos, a lamentować będą łąki pasterzy i szczyt Karmelu uschnie. (Księga Amosa 1, 2)

 • Ześlę więc ogień na Judę i strawi pałace Jeruzalem. (Księga Amosa 2, 5)

 • Słowo Pańskie skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów judzkich - to, co widział o Samarii i Jeruzalem. (Księga Micheasza 1, 1)

 • Wszystko to z powodu występku Jakuba i grzechów domu Judy. Jaki występek Jakuba? Czy nie Samaria? Co za grzech domu Judy? Czy nie Jeruzalem? (Księga Micheasza 1, 5)

 • Bo rana jej jest nieuleczalna; ach, dochodzi aż do Judy, dosięga bramy mego ludu, aż do Jeruzalem! (Księga Micheasza 1, 9)

 • Jak mieszkanka Marotu ma oczekiwać szczęścia, skoro zstępuje nieszczęście od Pana do bramy Jeruzalem? (Księga Micheasza 1, 12)

 • Wy, którzy krwią budujecie Syjon, a nieprawością Jeruzalem. (Księga Micheasza 3, 10)

 • Przeto z powodu was Syjon będzie jak pole zorany, Jeruzalem rumowiskiem się stanie, a góra świątyni - szczytem zalesionym. (Księga Micheasza 3, 12)

 • Pójdą liczne narody i powiedzą: Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem. (Księga Micheasza 4, 2)

 • A ty, Wieżo Trzody, Ostojo Córy Syjonu, do ciebie dawna władza powróci, władza królewska - do Córy Jeruzalem. (Księga Micheasza 4, 8)

 • I wyciągnę rękę przeciwko Judzie, i przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem; i wytępię z tego miejsca pozostałości Baala, i imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami. (Księga Sofoniasza 1, 4)

 • (Wówczas tak będzie): z pochodniami przeszukam Jeruzalem, i ześlę karę na mężów zastygłych na swych drożdżach, którzy mówią w swych sercach: Nie uczyni Pan dobrze i źle nie uczyni. (Księga Sofoniasza 1, 12)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina