Encontrados 106 resultados para: Józef

 • nadeszło siedem lat głodu, jak to zapowiedział Józef. A gdy nastał głód we wszystkich krajach, w całym Egipcie była żywność. (Księga Rodzaju 41, 54)

 • Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie [spichlerze], w których było [zboże], i sprzedawał zboże Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz większy. (Księga Rodzaju 41, 56)

 • Józef sprawował władzę w kraju i on to sprzedawał zboże wszystkim mieszkańcom tego kraju. Bracia Józefa, przybywszy do niego, oddali mu pokłon twarzą do ziemi. (Księga Rodzaju 42, 6)

 • Gdy Józef ujrzał swoich braci, poznał ich; jednak udał, że jest im obcy, i przemówił do nich surowo tymi słowami: Skąd przyszliście? Odpowiedzieli: Z Kanaanu, aby kupić żywności. (Księga Rodzaju 42, 7)

 • Józef poznawszy ich, mimo że oni go nie poznali, (Księga Rodzaju 42, 8)

 • Józef rzekł do nich: Jest tak, jak wam mówię: jesteście szpiegami! (Księga Rodzaju 42, 14)

 • A trzeciego dnia Józef rzekł do nich: Jeśli chcecie ocalić życie, uczyńcie to - bo ja czczę Boga. (Księga Rodzaju 42, 18)

 • Nie wiedzieli zaś, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. (Księga Rodzaju 42, 23)

 • Potem Józef dał rozkaz, aby napełniono zbożem ich worki i aby do każdego worka włożono dane przez nich pieniądze, ponadto aby im dano żywności na drogę. I tak też im uczyniono. (Księga Rodzaju 42, 25)

 • Przełożony uczynił tak, jak mu polecił Józef, i zaprowadził ich do jego domu. (Księga Rodzaju 43, 17)

 • Oni zaś, przejęci lękiem, że Józef kazał ich zaprowadzić do swego domu, mówili: Z powodu owych pieniędzy, które poprzednim razem nam włożono do naszych torb, kazał nas zaprowadzić do siebie. Teraz na nas napadnie, przemocą uczyni nas swymi niewolnikami i [zabierze nam] nasze osły. (Księga Rodzaju 43, 18)

 • Oni tymczasem przygotowali dary, zanim nadszedł Józef w południe; dowiedzieli się bowiem, że tu mieli zasiąść do stołu. (Księga Rodzaju 43, 25)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina