Encontrados 184 resultados para: Drugiego

 • I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, (Księga Rodzaju 11, 3)

 • Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego! (Księga Rodzaju 11, 7)

 • a Pan jej powiedział: Dwa narody są w twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności; jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. (Księga Rodzaju 25, 23)

 • Niewolnica Racheli, Bilha, znowu poczęła i urodziła Jakubowi drugiego syna. (Księga Rodzaju 30, 7)

 • A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi drugiego syna, (Księga Rodzaju 30, 12)

 • Dając mu zaś imię Józef, westchnęła: Oby Pan dodał mi jeszcze drugiego syna! (Księga Rodzaju 30, 24)

 • A drugiego nazwał Efraim, [mówiąc]: Uczynił mnie Bóg płodnym w kraju mojej niedoli. (Księga Rodzaju 41, 52)

 • I rzekł do swych braci: Zwrócono mi pieniądze, oto są one w mojej torbie. Wtedy oni osłupieli i z lękiem pytali jeden drugiego: Cóż to nam Bóg uczynił? (Księga Rodzaju 42, 28)

 • [Józef] posadził przed sobą braci od najstarszego do najmłodszego, według ich wieku; oni zaś tym zdziwieni, spoglądali jeden na drugiego. (Księga Rodzaju 43, 33)

 • Jeżeli i tego drugiego zabierzecie ode mnie i spotka go jakieś nieszczęście, moja siwizna zstąpi do Szeolu wśród niedoli. (Księga Rodzaju 44, 29)

 • Ludność zaś od jednego do drugiego krańca Egiptu przeniósł do miast. (Księga Rodzaju 47, 21)

 • Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiego znaku. (Księga Wyjścia 4, 8)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina