Encontrados 16 resultados para: Dobrem

 • Mówił do Dawida: Tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci złem. (1 Księga Samuela 24, 18)

 • Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo. (2 Księga Samuela 16, 12)

 • Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. (Księga Psalmów 13, 6)

 • Ci, którzy złem odpłacają za dobro, za to mi grożą, że idę za dobrem. (Księga Psalmów 38, 21)

 • Wytrwajcie w dalszym ciągu w wierności wobec nas, a dobrem odpłacimy wam za to, co dla nas robicie. (1 Machabejska 10, 27)

 • Ja zaś leżę chory, ale was jak kochający przyjaciel wspominam. Powracając z miejscowości położonych w Persji zapadłem na niebezpieczną chorobę. Uważam jednak za konieczne czuwać nad wspólnym dobrem wszystkich. (2 Machabejska 9, 21)

 • Gdyby ktoś zrodził nawet stu synów i żył wiele lat, i dni jego lat się pomnożyły, lecz dusza jego nie nasyciła się dobrem i nawet pogrzebu by nie miał - powiadam: Szczęśliwszy od niego nieżywy płód, (Księga Koheleta 6, 3)

 • Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym - cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia? (Księga Mądrości 8, 5)

 • Postanowiłem więc wziąć ją za towarzyszkę życia, wiedząc, że mi będzie doradczynią w dobrem, a w troskach i w smutku pociechą. (Księga Mądrości 8, 9)

 • Dla człowieka skąpego bogactwa nie są dobrem, a sknerze na co pieniądze? (Mądrość Syracha 14, 3)

 • Kimże jest człowiek i jakież jest jego znaczenie? Cóż jest jego dobrem i cóż złem jego? (Mądrość Syracha 18, 8)

 • Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! (Księga Izajasza 1, 17)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina