Encontrados 15 resultados para: Diabeł

 • Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni (Ewangelia Mateusza 4, 5)

 • Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych (Ewangelia Mateusza 4, 8)

 • Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. (Ewangelia Mateusza 4, 11)

 • Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. (Ewangelia Mateusza 13, 39)

 • Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. (Ewangelia Łukasza 4, 3)

 • i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. (Ewangelia Łukasza 4, 6)

 • Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. (Ewangelia Łukasza 4, 13)

 • Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. (Ewangelia Łukasza 8, 12)

 • W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, (Ewangelia Jana 13, 2)

 • Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. (1 List Piotra 5, 8)

 • Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. (1 List Jana 3, 8)

 • Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. (Apokalipsa Św. Jana 2, 10)


“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina