Encontrados 371 resultados para: Dawida

 • Ludzie Dawida mówili jednak: Przecież my tutaj w Judzie żyjemy w lęku, a pójdziemy do Keili na szyki filistyńskie? (1 Księga Samuela 23, 3)

 • Kiedy Abiatar, syn Achimeleka, schronił się u Dawida i kiedy razem z Dawidem udał się do Keili, nosił ze sobą efod. (1 Księga Samuela 23, 6)

 • Zwołał więc Saul cały lud na wojnę, by wyruszyć do Keili i oblegać Dawida i jego ludzi. (1 Księga Samuela 23, 8)

 • Tymczasem Dawid przebywał na pustyni, w miejscach niedostępnych, później zamieszkał w górach i na pustyni Zif. Saul zaś szukał go przez cały ten czas, lecz Bóg nie oddał Dawida w jego ręce. (1 Księga Samuela 23, 14)

 • Powstał Jonatan, syn Saula, i udał się do Dawida do Chorsza, umacniając go w Bogu. (1 Księga Samuela 23, 16)

 • Gdy Saul przechodził po jednej stronie góry, Dawid ze swoimi ludźmi szedł po drugiej stronie. Dawid uciekał pospiesznie przed Saulem, ten zaś wraz ze swymi ludźmi starał się otoczyć Dawida i jego towarzyszy, aby ich schwytać. (1 Księga Samuela 23, 26)

 • Zabrał więc Saul trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie Skał Dzikich Kóz. (1 Księga Samuela 24, 3)

 • Ludzie Dawida rzekli do niego: Właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci Pan: Oto Ja wydaję w twe ręce twojego wroga, abyś z nim uczynił, co ci się wydaje słuszne. Dawid powstał i odciął po kryjomu połę płaszcza Saula. (1 Księga Samuela 24, 5)

 • Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. (1 Księga Samuela 24, 6)

 • Mówił do Dawida: Tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci złem. (1 Księga Samuela 24, 18)

 • Młodzieńcy Dawida przyszli i powtórzyli Nabalowi wszystkie te słowa w imieniu Dawida i w milczeniu oczekiwali odpowiedzi. (1 Księga Samuela 25, 9)

 • Nabal tymczasem dał sługom Dawida taką odpowiedź: Któż to jest Dawid? Któż to jest syn Jessego? Teraz jest dużo sług takich, którzy porzucają swego pana. (1 Księga Samuela 25, 10)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina