Encontrados 149 resultados para: Czego

 • Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł. (Księga Psalmów 20, 5)

 • Powstają fałszywi świadkowie, pytają o to, czego nie wiem. (Księga Psalmów 35, 11)

 • Za winę chłoszczesz człowieka karaniem, jak mól obracasz wniwecz to, czego pożąda. Doprawdy, każdy człowiek jest marnością. (Księga Psalmów 39, 12)

 • Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem. (Księga Psalmów 103, 14)

 • Nie dawaj tego, Panie, czego pragnie niegodziwiec, nie spełniaj jego zamiarów! Niech nie podnoszą Sela (Księga Psalmów 140, 9)

 • Na stole położyli chleby, zawiesili zasłony. Tak do końca doprowadzili wszystko, czego się podjęli. (1 Machabejska 4, 51)

 • Reszta zaś tego, czego dokonywał Juda, jego walk, bohaterskich czynów i wielkości jego, nie została spisana. Była bowiem zbyt wielka. (1 Machabejska 9, 22)

 • To wszystko, co pozostało, czego urzędnicy jeszcze nie wypłacili, od tego czasu mają wypłacać na kult świątynny, jak w poprzednich latach. (1 Machabejska 10, 41)

 • Lud widział wiarę Szymona i chwałę, której chciał przyczynić swojemu narodowi, ustanowili go więc swoim władcą i arcykapłanem w nagrodę za to wszystko, czego dokonał, za sprawiedliwość, za wiarę, której strzegł w swoim narodzie. Wszelkim bowiem sposobem zabiegał o to, żeby lud swój wywyższyć. (1 Machabejska 14, 35)

 • Wyruszył więc Jan z Gezer i opowiedział swemu ojcu Szymonowi, czego dokonał Kendebajos. (1 Machabejska 16, 1)

 • Świątynia była pełna rozpusty i uczt, na których poganie zabawiali się z nierządnicami, a na świętych dziedzińcach zbliżali się do kobiet, ponadto zaś jeszcze do wnętrza świątyni wnosili to, czego się nie godzi. (2 Machabejska 6, 4)

 • a wypluł mięso, jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość do życia. (2 Machabejska 6, 20)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina