Encontrados 50 resultados para: Arki

 • A oto, jak masz ją wykonać: długość arki - trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci jej szerokość i wysokość jej - trzydzieści łokci. (Księga Rodzaju 6, 15)
 • Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. (Księga Rodzaju 6, 16)

 • ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. (Księga Rodzaju 6, 18)

 • Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. (Księga Rodzaju 6, 19)

 • A potem Pan rzekł do Noego: Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. (Księga Rodzaju 7, 1)

 • Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby schronić się przed wodami potopu. (Księga Rodzaju 7, 7)

 • po dwie sztuki, samiec i samica, weszły do Noego, do arki, tak jak mu Bóg rozkazał. (Księga Rodzaju 7, 9)
 • I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham i Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki, (Księga Rodzaju 7, 13)

 • Wszelkie istoty, w których było tchnienie życia, weszły po parze do Noego do arki. (Księga Rodzaju 7, 15)

 • Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim [drzwi]. (Księga Rodzaju 7, 16)

 • A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił, (Księga Rodzaju 8, 6)

 • Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się przekonać, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. (Księga Rodzaju 8, 8)
“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina