Encontrados 195 resultados para: Aarona

 • I weźmiesz mostek z piersi barana ofiarowanego na wyświęcenie Aarona, i wykonasz nim gest kołysania, i przypadnie on tobie w udziale. (Księga Wyjścia 29, 26)

 • A szaty święte Aarona będą oddane po nim jego synom, i będą w nie ubrani, gdy będą namaszczeni i wprowadzani w czynności kapłańskie. (Księga Wyjścia 29, 29)

 • I poświęcę Namiot Spotkania i ołtarz; Aarona i jego synów poświęcę, aby mi służyli jako kapłani. (Księga Wyjścia 29, 44)

 • muszą obmyć ręce i nogi, aby nie pomarli. I będzie to prawo zawsze obowiązywać Aarona i jego potomstwo po wszystkie czasy. (Księga Wyjścia 30, 21)

 • Namaścisz też Aarona i jego synów i poświęcisz ich, aby Mi służyli jako kapłani. (Księga Wyjścia 30, 30)

 • święte szaty z drogocennej tkaniny dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów, do sprawowania czynności kapłańskich, (Księga Wyjścia 31, 10)

 • I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do Aarona. (Księga Wyjścia 32, 3)

 • I powiedział Mojżesz do Aarona: Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? (Księga Wyjścia 32, 21)

 • I rzeczywiście Pan ukarał lud za to, że uczynił sobie złotego cielca, wykonanego pod kierunkiem Aarona. (Księga Wyjścia 32, 35)

 • szaty z drogocennej tkaniny do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów, dla sprawowania czynności kapłańskich. (Księga Wyjścia 35, 19)

 • Oto obliczenie wydatków na przybytek: na Przybytek Świadectwa, który na rozkaz Mojżesza wybudowali lewici pod nadzorem Itamara, syna Aarona kapłana. (Księga Wyjścia 38, 21)

 • Zrobili też szaty z drogocennej tkaniny do pełnienia służby w przybytku z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu. Zrobili również szaty święte dla Aarona, jak to Pan nakazał uczynić Mojżeszowi. (Księga Wyjścia 39, 1)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina