Encontrados 333 resultados para: Żeby

 • Pośrodku lwów spoczywam, co pożerają synów ludzkich. Ich zęby to włócznie i strzały, a język ich niby miecz ostry. (Księga Psalmów 57, 5)

 • Boże, zetrzyj im zęby w paszczy; Panie, połam zęby lwiątkom! (Księga Psalmów 58, 7)

 • Czyhają na mnie grzesznicy, żeby mnie zgubić; ja przestrzegam Twoich napomnień. (Księga Psalmów 119, 95)

 • Niektórzy zaś spomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. (1 Machabejska 1, 13)

 • Król posłał swoich wysłańców do Jerozolimy i do miast judzkich z pisemnym poleceniem, żeby postępowały według obyczajów, które dla kraju były obce; (1 Machabejska 1, 44)

 • żeby w świątyni zaprzestano składać całopalenia, ofiary krwawe, a także ofiary płynne; żeby znieważano szabat i święta (1 Machabejska 1, 45)

 • i żeby zbezczeszczono świątynię i świętych, (1 Machabejska 1, 46)

 • żeby natomiast sporządzono ołtarze, święte gaje i posągi bożków oraz składano na ofiarę mięso świń i innych nieczystych zwierząt; (1 Machabejska 1, 47)

 • żeby synów swoich pozostawiali bez obrzezania i żeby dusze swoje brukali wszystkim, co jest nieczyste i światowe. (1 Machabejska 1, 48)

 • powiedział: Biada mi! Dlaczego się urodziłem? Czy po to, żeby oglądać upadek mego narodu i upadek Świętego Miasta? Oto zasiedli tam po to, żeby wydać je w ręce nieprzyjaciół, a świątynię w ręce cudzoziemców. (1 Machabejska 2, 7)

 • Potem zaś otworzył swój skarbiec i na rok naprzód wydał żołd żołnierzom. Polecił też, żeby byli gotowi na wszystko. (1 Machabejska 3, 28)

 • i polecił mu, żeby aż do jego powrotu wychowywał jego syna, Antiocha. (1 Machabejska 3, 33)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina