Encontrados 125 resultados para: Łokci

 • I oto: mur otaczał od zewnątrz świątynię wokoło, a w ręku męża był mierniczy pręt długi aż na sześć łokci, liczony po łokciu i po jednej piędzi, i mierzył grubość budowy: jeden pręt, a wysokość także jeden pręt. (Księga Ezechiela 40, 5)

 • I wnęka: jeden pręt długości i jeden pręt szerokości, a filar pomiędzy wnękami: pięć łokci oraz próg bramy po stronie przedsionka bramy od wewnątrz: jeden pręt. (Księga Ezechiela 40, 7)

 • I zmierzył przedsionek bramy: osiem łokci, oraz filary: dwa łokcie. (Księga Ezechiela 40, 9)

 • I zmierzył szerokość wejścia przez bramę: dziesięć łokci, głębokość bramy: trzynaście łokci. (Księga Ezechiela 40, 11)

 • Przed wnękami była przegroda po jednym łokciu z jednej i z drugiej strony, każda wnęka zaś miała sześć łokci z jednej i z drugiej strony. (Księga Ezechiela 40, 12)

 • Potem zmierzył bramę od dachu wnęki do dachu drugiego, szerokość - dwadzieścia pięć łokci od drzwi do drzwi. (Księga Ezechiela 40, 13)

 • Zmierzył także przedsionek: dwadzieścia łokci. Przedsionek [otaczał] wokoło bramę. (Księga Ezechiela 40, 14)

 • Od strony przedniej wejścia przez bramę do przedniej strony bramy ku środkowi: pięćdziesiąt łokci. (Księga Ezechiela 40, 15)

 • I zmierzył szerokość dziedzińca od strony przedniej bramy dolnej aż do przedniej strony wewnętrznej bramy z zewnątrz: sto łokci. (Księga Ezechiela 40, 19)

 • Miała trzy wnęki z jednej strony i trzy wnęki z drugiej; jej filary i jej przedsionek były odpowiednie do rozmiarów pierwszej bramy: pięćdziesiąt łokci długie i dwadzieścia pięć szerokie. (Księga Ezechiela 40, 21)

 • Naprzeciwko bramy północnej była brama dziedzińca wewnętrznego, taka jak przy bramie wschodniej, i zmierzył od bramy do bramy: sto łokci. (Księga Ezechiela 40, 23)

 • Miała ona, jak również jej przedsionek, okna wokoło, w równej liczbie co poprzednie: pięćdziesiąt łokci wynosiła długość i dwadzieścia pięć łokci szerokość. (Księga Ezechiela 40, 25)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina