10. ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina