10. ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
Livros sugeridos“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina