1. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: Tak mówi Pan: Rozporządź domem swoim, bo umrzesz - nie będziesz żył.
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina