1. Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego.

2. Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.

3. Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić.

4. Słowa jego ust to nieprawość i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia dobrze.

5. Na swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego.

6. Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków.

7. Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry; Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań: niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.

8. Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł:

9. sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.

10. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.

11. Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają, i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem!

12. Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy!

13. "Oto" czyniący nieprawość runęli: zostali powaleni i nie mogą powstać.


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Pobierz wiadomości, artykuły i newsy z tego portalu.