Znaleziono 1997 Wyniki dla: volt

 • Izsák negyvenéves volt, amikor Rebekkát, a Paddan-Aramból való aramita Betuelnek a leányát, az aramita Lábán nõvérét feleségül vette. (Teremtés könyve 25, 20)

 • Izsák imádkozott az Úrhoz feleségéért, mert meddõ volt. Az Úr meghallgatta, és felesége fogant. (Teremtés könyve 25, 21)

 • Az elsõ kijött, vöröses volt, egészen olyan, mint valami vörös ruha. Ézsaunak nevezték. (Teremtés könyve 25, 25)

 • Azután kijött a testvére, keze Ézsau sarkát fogta. Ezért Jákobnak nevezték. Izsák 60 éves volt, amikor megszülettek. (Teremtés könyve 25, 26)

 • Az országban éhínség tört ki. Ez más ínség volt, mint az, amely Ábrahám idejében dühöngött. Ekkor Izsák elment a filiszteus királyhoz, Abimelekhez Gerárba. (Teremtés könyve 26, 1)

 • Amikor Ézsau 40 éves volt, feleségül vette Jehuditot, a hetita Beeri lányát és Bászmát, a hetita Elon leányát. (Teremtés könyve 26, 34)

 • Rebekka ezután elõvette idõsebb fiának, Ézsaunak legjobb ruháját, ami nála volt a házban, s ráadta fiatalabb fiára, Jákobra. (Teremtés könyve 27, 15)

 • Nem ismerte fel, mivel a karja szõrös volt, mint bátyjának, Ézsaunak a karja. Ezért ráadta áldását. (Teremtés könyve 27, 23)

 • Erre Izsák szerfölött megijedt és azt kérdezte: "Ki volt akkor az, aki elejtett egy vadat és behozta nekem? Én jóhiszemûen ettem belõle, mielõtt jöttél volna és megáldottam. Áldott is marad." (Teremtés könyve 27, 33)

 • Álma volt: íme, egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. S lám, Isten angyalai fel- és lejártak rajta. (Teremtés könyve 28, 12)

 • Körülnézett, és a pusztában meglátott egy kutat, amelynél éppen három juhnyáj tartózkodott. Ugyanis ebbõl a kútból itatták a nyájakat. A kút nyílását elzáró kõ igen nagy volt. (Teremtés könyve 29, 2)

 • A követ csak akkor hengerítették el a kút nyílásáról, ha minden nyáj együtt volt. Megitatták a juhokat, és a követ ismét visszatolták a helyére, a kút nyílása fölé. (Teremtés könyve 29, 3)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina