Znaleziono 95 Wyniki dla: szolgája

 • Így tanultátok ezt kedves szolgatársunktól, Epafrásztól. Õ hûséges szolgája köztetek Krisztusnak, (Kolosszeieknek írt levél 1, 7)

 • Csak álljatok szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az evangéliumi reménytõl, amelyrõl hallottatok, hiszen minden teremtménynek hirdették az ég alatt, és én, Pál is ennek a szolgája lettem. (Kolosszeieknek írt levél 1, 23)

 • Ennek lettem a szolgája, Isten rendeletébõl, amelyet értetek kaptam, hogy az Isten szavát egészen érvényre juttassam: (Kolosszeieknek írt levél 1, 25)

 • Köszönt titeket földitek, Epafrász, Krisztus Jézus szolgája. Õ állandóan küzd értetek imáiban, hogy teljesen és tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát. (Kolosszeieknek írt levél 4, 12)

 • Ha ezt tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen annak a hitnek és igaz tanításnak szavaival táplálkozol, amelynek követõje lettél. (Timóteusnak írt I. levél 4, 6)

 • Márpedig az Úr szolgája ne veszekedjék, inkább legyen mindenkihez barátságos, a tanításban ügyes és türelmes. (Timóteusnak írt II. levél 2, 24)

 • Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola - hogy az Isten választottait a hitre és az igazság megismerésére vezesse, az istenfélelem révén (Titusznak írt levél 1, 1)

 • mint papi szolgája a szentélynek, az igazi sátornak, amelyet az Úr emelt, nem ember. (Zsidóknak írt levél 8, 2)

 • Jakab, Istennek és Urunknak, Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletet (küld) a szórványokban élõ tizenkét törzsnek. (Szent Jakab levele 1, 1)

 • Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola azoknak, akik velünk együtt ugyanolyan mértékben részesültek a mindennél értékesebb hitben Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus igazságosságában. (Szent Péter II. levele 1, 1)

 • Júdás, Jézus Krisztusnak a szolgája, Jakabnak meg a testvére, az Atyaistenben szeretett és a Jézus Krisztusnak megtartott meghívottaknak. (Szent Júdás levele 1, 1)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina