Znaleziono 612 Wyniki dla: neked

 • Jézus ezt felelte: "Magadtól mondod ezt vagy mások mondták neked rólam?" (János evangéliuma 18, 34)

 • "Bizony, bizony, mondom neked: Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod." (János evangéliuma 21, 18)

 • Péter azonban ezt mondta neki: "Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: A názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!" (Apostolok Cselekedetei 3, 6)

 • és így szólt hozzá: Hagyd itt földedet és rokonságodat, s menj arra a földre, amelyet majd mutatok neked. (Apostolok Cselekedetei 7, 3)

 • De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned." (Apostolok Cselekedetei 9, 6)

 • Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét: "Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel." (Apostolok Cselekedetei 9, 17)

 • Rögtön érted küldtem, s te voltál szíves eljönni. Most tehát mindnyájan itt állunk az Isten színe elõtt, hogy meghallgassuk, amire neked az Isten megbízást adott." (Apostolok Cselekedetei 10, 33)

 • Õ majd elmondja, ami neked és egész házad népének üdvösséget szerez. (Apostolok Cselekedetei 11, 14)

 • Ezt több napon át megismételte. Pál már bosszankodott miatta, hátrafordult és rászólt a lélekre: "Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, menj ki belõle!" Ki is ment akkor mindjárt. (Apostolok Cselekedetei 16, 18)

 • Én veled vagyok, senki sem fog hozzád nyúlni vagy ártani neked, mert sok emberem van ebben a városban." (Apostolok Cselekedetei 18, 10)

 • Már épp be akarták vinni a várba, amikor Pál megszólította az ezredest: "Szabad valamit mondanom neked?" "Te tudsz görögül? - kérdezte. - (Apostolok Cselekedetei 21, 37)

 • Megkérdeztem: Mit tegyek, Uram? - Állj fel, és menj Damaszkuszba - felelte az Úr -, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. (Apostolok Cselekedetei 22, 10)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina