Znaleziono 121 Wyniki dla: mielõtt

 • Lót fölemelte szemét és látta, hogy a Jordán egész síksága jól öntözött - mielõtt Isten elpusztította volna Szodomát és Gomorrát, olyan volt, mint Isten kertje, mint Egyiptom kertje, egészen Coárig. (Teremtés könyve 13, 10)

 • Még mielõtt végigmondta volna, kijött Rebekka, aki Ábrahám testvére, Nachor felesége, Milka fiának, Betuelnek a leánya volt, s vizeskorsó volt a vállán. (Teremtés könyve 24, 15)

 • Készítsd el ízletesen, ahogy szeretem. Hozd be nekem, majd megeszem, hogy a lelkem megáldjon, mielõtt meghalok." (Teremtés könyve 27, 4)

 • Szerezz vadat és készítsd el ízletesen, majd eszem belõle és megáldalak az Úr színe elõtt, mielõtt meghalok. (Teremtés könyve 27, 7)

 • Te beviszed atyádnak, hogy megegye és megáldjon, mielõtt meghal." (Teremtés könyve 27, 10)

 • Erre Izsák szerfölött megijedt és azt kérdezte: "Ki volt akkor az, aki elejtett egy vadat és behozta nekem? Én jóhiszemûen ettem belõle, mielõtt jöttél volna és megáldottam. Áldott is marad." (Teremtés könyve 27, 33)

 • Mielõtt idejöttem, kevés vagyonod volt, de hatalmasan felszaporodott. Az Úr minden lépésemben megáldott téged. De mikor gondoskodom már saját otthonomról?" (Teremtés könyve 30, 30)

 • Ezek a királyok uralkodtak Edom földjén, mielõtt izraelita király uralkodott. (Teremtés könyve 36, 31)

 • Amikor azok messzirõl meglátták, még mielõtt közelükbe ért, azt indítványozták, hogy öljék meg. (Teremtés könyve 37, 18)

 • Mielõtt kitört az éhínség, Józsefnek két fia született. Asznát, az oni papnak, Poti-Ferásznak a lánya szülte neki. (Teremtés könyve 41, 50)

 • Izrael felkiáltott: "Elég, a fiam még él! Elmegyek, hogy lássam, mielõtt meghalok." (Teremtés könyve 45, 28)

 • Két fiad, aki Egyiptomban született neked, mielõtt eljöttem hozzád Egyiptomba, az enyém, Efraim és Manassze legyenek az enyémek, mint Ruben és Simeon. (Teremtés könyve 48, 5)


“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina