Znaleziono 538 Wyniki dla: hit

 • Hitt az Úrnak, õ pedig beszámította neki megigazulásra. (Teremtés könyve 15, 6)

 • Akkor Lót kiment és beszélt vejeivel, akik leányait feleségül akarták venni, és ezt mondta: "Rajta, költözzetek el errõl a helyrõl, mert Isten elpusztítja a várost." De vejei azt hitték, hogy tréfálkozik. (Teremtés könyve 19, 14)

 • Ábrahám válaszolt: "Azt hittem, hogy ezen a vidéken nem félik az Istent, és megölnek a feleségem miatt. (Teremtés könyve 20, 11)

 • Hírül hozták neki: "József él, õ parancsol Egyiptom egész földjén." De a szíve hideg maradt, mivel nem hitt nekik. (Teremtés könyve 45, 26)

 • majd így szólt Izrael Józsefhez: "Nem hittem volna, hogy viszontlátlak, de Isten még azt is megengedte, hogy utódaidat is lássam." (Teremtés könyve 48, 11)

 • A nép hitt és örült, hogy az Úr meglátogatta Izrael fiait, s hogy megemlékezett szenvedésükrõl: meghajoltak és arcra borultak. (Kivonulás könyve 4, 31)

 • Mózes közölte ezt Izrael fiaival. De õk nem hittek neki, mert nagyon rájuk nehezedett a kényszermunka. (Kivonulás könyve 6, 9)

 • Korach fiai voltak: Asszir, Elkána, Abiaszáf. Ezek a korachiták családjai. (Kivonulás könyve 6, 24)

 • Legyen hiteles a mérleged, hiteles a súlyod, hiteles a mértéked, hiteles a vékád. Én vagyok az Úr, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjérõl. (Leviták könyve 19, 36)

 • Annak a helynek a Kibrot-Hattava nevet adták, mert ott temették el a (húsra) áhítozó népet. (Számok könyve 11, 34)

 • Aztán egy férfi, aki tiszta, fogjon egy izsópot, mártsa a vízbe, s hitse meg vele a sátort, az összes edényt s az összes embert, aki benn van, és azt is, aki csontot, elesett vagy más módon meghalt embert, vagy pedig sírt érintett. (Számok könyve 19, 18)

 • Az Úr azonban így szólt Mózeshez és Áronhoz: "Mivel nem hittetek nekem, s nem dicsõítettetek meg Izrael fiainak szeme láttára, nem vezethetitek el ezt a népet arra a földre, amelyet majd adok nekik." (Számok könyve 20, 12)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina