Znaleziono 17 Wyniki dla: hallottunk

 • Így feleltek: "Messze földrõl jöttek szolgáid, az Úr, a te Istened neve miatt. Hallottunk róla s mindarról, amit Egyiptomban tett, (Józsue könyve 9, 9)

 • El is mentek, megszólították a város õreit és hírül adták nekik: "Elmentünk az arám táborba, de nem láttunk és nem hallottunk embert. A lovak ott állnak megkötve, és a szamarak is megkötve. Sátraik szintén úgy vannak, ahogy voltak." (Királyok II. könyve 7, 10)

 • Hallottunk bölcsességedrõl és szellemed leleményességérõl. Az egész földön tudják, hogy az egész királyságban te vagy az egyetlen sokra képes ember. Gazdag vagy tapasztalatokban, a hadvezetésben meg bámulatos. (Judit könyve 11, 8)

 • De ez mind csak szegélye útjának, suttogó szavakat hallottunk csak tõle! Eget rázó tetteit ki tudja felfogni? (Jób könyve 26, 14)

 • amit hallottunk, amit megismertünk, s amit õseink beszéltek el nekünk. (Zsoltárok könyve 78, 3)

 • Lám, hallottunk róla Efratában, megtaláltuk Jaar mezején. (Zsoltárok könyve 132, 6)

 • Hallottunk felõled, hogy milyen bátor férfi vagy, méltó arra, hogy barátunk légy. (Makkabeusok I. könyve 10, 19)

 • Hallottunk Moáb gõgjérõl, módfeletti kevélységérõl. Felfuvalkodottsága, gõgje és dölyfössége csak üres kérkedés. (Izajás könyve 16, 6)

 • Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki elõtt nyilvánult meg? (Izajás könyve 53, 1)

 • Hallottunk Moáb gõgjérõl, rettenetes kevélységérõl. Micsoda felfuvalkodás! Micsoda gõg és kérkedés! Mennyire elbizakodott a szíve! (Jeremiás könyve 48, 29)

 • Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk." (Apostolok Cselekedetei 4, 20)

 • Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekrõl és arról a szeretetrõl, amelyet minden szent iránt tanúsíttok (Kolosszeieknek írt levél 1, 4)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina