Znaleziono 66 Wyniki dla: földrõl

 • Az Úr nem fog neki kegyelmezni. Nyomban fellobban az Úr haragja és indulata az ilyen ember ellen, és rászáll az e könyvben följegyzett minden átok. Az Úr eltörli nevét a földrõl. (Második Törvénykönyv 29, 19)
 • S az eljövendõ nemzedék, fiaitok, akik utánatok születnek, és az idegen, aki messze földrõl érkezik, látva a csapásokat és betegségeket, amelyekkel az Úr elárasztja azt az országot, így fognak szólni: (Második Törvénykönyv 29, 21)

 • A kánaániak meghallják, s az ország lakói mind, és szövetségre lépnek ellenünk, hogy kiirtsák nevünket a földrõl. Mit teszel akkor nagy nevedért?" (Józsue könyve 7, 9)

 • Elmentek Józsuéhoz Gilgalba, a táborba, s így szóltak hozzá és Izrael férfiaihoz: "Messze földrõl érkeztünk, köss velünk szövetséget!" (Józsue könyve 9, 6)

 • Így feleltek: "Messze földrõl jöttek szolgáid, az Úr, a te Istened neve miatt. Hallottunk róla s mindarról, amit Egyiptomban tett, (Józsue könyve 9, 9)

 • akkor tudjátok meg, hogy az Úr, a ti Istenetek nem ûzi el többé elõletek azokat a népeket. Inkább háló és csapda lesznek számotokra, tüske az oldalatokban és por a szemetekben, míg el nem tûntök errõl a jó földrõl, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott nektek. (Józsue könyve 23, 13)

 • De amint az Úr, a ti Istenetek ígéretei beteljesedtek, ugyanúgy valóra váltja az Úr fenyegetéseit is egészen addig, hogy elûz benneteket arról a jó földrõl, amelyet az Úr, a ti Istenetek adott nektek. (Józsue könyve 23, 15)
 • Igen, ha megszegitek a szövetséget, amelyet az Úr, a ti Istenetek kíván tõletek, ha elmentek más isteneknek szolgálni, ha leborultok elõttük, akkor fellángol ellenetek az Úr haragja, és hamarosan eltûntök arról a jó földrõl, amelyet adott nektek." (Józsue könyve 23, 16)

 • ne tagadd meg soha házamtól kegyedet. Még ha az Úr egyenként kiirtaná is Dávid ellenségeit a földrõl, (Sámuel I. könyve 20, 15)

 • A király azt válaszolta neki: "Ne félj! Mit látsz?" "Egy szellemet látok, amint fölfelé száll a földrõl" - mondta az asszony. (Sámuel I. könyve 28, 13)

 • De visszautasította: "Nem eszem" - felelte. Hanem amikor szolgái az asszonnyal együtt unszolták, engedett szavuknak: fölállt a földrõl és leült. (Sámuel I. könyve 28, 23)

 • Most hát, amikor elvetemült emberek egy derék embert a saját házában és ágyán meggyilkoltak, ne kérjem tõletek számon a vérét és ne irtsalak ki benneteket a földrõl?" (Sámuel II. könyve 4, 11)
“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina