Znaleziono 250 Wyniki dla: Jákob

 • Lábán Jegár Szahadutának nevezte, Jákob pedig Gálednek. (Teremtés könyve 31, 47)

 • Ábrahám Istene és Nachor Istene legyen bíró közöttünk!" Erre Jákob megesküdött atyjának, Izsáknak rokonaira. (Teremtés könyve 31, 53)

 • Jákob a hegyen áldozatot mutatott be, és meghívta rokonait lakomára. Azok elköltötték a lakomát és éjjel a hegyen maradtak. (Teremtés könyve 31, 54)

 • Jákob is elindult útjára. Akkor Isten angyalai találkoztak vele. (Teremtés könyve 32, 2)

 • Amint Jákob meglátta õket, így szólt: "Ez Isten tábora!" S elnevezte a helyet Machanajimnak. (Teremtés könyve 32, 3)

 • Azután Jákob követeket küldött elõre bátyjához, Ézsauhoz, Szeir földjére, Edom vidékére. (Teremtés könyve 32, 4)

 • Ezt mondta nekik: "Így beszéljetek uramhoz, Ézsauhoz: "Szolgád, Jákob üzeni neked. Mint vendég tartózkodtam Lábánnál, és mostanáig ott laktam. (Teremtés könyve 32, 5)

 • Jákob nagyon megijedt és aggódott. Két táborra osztotta embereit, valamint a nyájat és a barmokat. (Teremtés könyve 32, 8)

 • Azután Jákob így imádkozott: "Atyámnak, Ábrahámnak Istene és atyámnak, Izsáknak Istene! Uram, te azt mondtad nekem, térj vissza földedre és rokonságodhoz, ott jó sorsot biztosítok neked. (Teremtés könyve 32, 10)

 • "Ti is így beszéljetek Ézsauhoz, ha találkoztok vele. Ezt mondjátok neki: Jákob, a te szolgád rögtön utánunk jön." Így gondolkodott ugyanis: Az elõttem járót ajándékkal jóindulatra hangolom, és csak azután jelenek meg elõtte. Talán így barátságosan fogad. (Teremtés könyve 32, 21)

 • Jákob egyedül maradt odaát. Akkor valaki hajnalig küzdött vele. (Teremtés könyve 32, 25)

 • Mikor látta, hogy nem tudja legyõzni, megérintette csípõjét úgy, hogy Jákob csípõje kificamodott, miközben vele küzdött. (Teremtés könyve 32, 26)


“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina