18. καὶ πλείους ἡμέρας ἐποίησεν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς βασιλεῖς τούτους τὸν πόλεμον
“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina