Fondare 79 Risultati per: Ludy

  • Tak mówi Pan Zastępów: W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. (Księga Zachariasza 8, 20)

  • I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana. (Księga Zachariasza 8, 22)

  • W owym dniu sprawię, że przywódcy judzcy będą jak kocioł na ogniu i jak żagiew płonąca wśród snopów; i wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. (Księga Zachariasza 12, 6)

  • W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone. (Księga Zachariasza 12, 9)

  • Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. (Księga Zachariasza 14, 2)

  • Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? (Dzieje Apostolskie 4, 25)

  • I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. (Apokalipsa Św. Jana 17, 15)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina