Fondare 288 Risultati per: Izraelitów

 • Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli robotami, i wspomniałem na moje przymierze. (Księga Wyjścia 6, 5)

 • Idź i powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. (Księga Wyjścia 6, 11)

 • Pan powiedział do Mojżesza i Aarona i dał im rozkaz dla Izraelitów i dla faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej. (Księga Wyjścia 6, 13)

 • To oni przemawiali do faraona, króla egipskiego, i wyprowadzili Izraelitów z Egiptu: oni, Mojżesz i Aaron. (Księga Wyjścia 6, 27)

 • Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkażę, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do faraona, ażeby wypuścił Izraelitów ze swego kraju, (Księga Wyjścia 7, 2)

 • I poznają Egipcjanie, że Ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę przeciw Egiptowi i wyprowadzę z pośrodka nich Izraelitów. (Księga Wyjścia 7, 5)

 • Lecz Pan oddzieli bydło Izraelitów od bydła Egipcjan. Z izraelskiego nic nie zginie. (Księga Wyjścia 9, 4)

 • I nazajutrz Pan uczynił to, że wyginęło wszelkie bydło Egipcjan, a z bydła Izraelitów nic nie zginęło. (Księga Wyjścia 9, 6)

 • I pozostało tak uparte serce faraona, że nie wypuścił Izraelitów, jak to zapowiedział Pan przez Mojżesza. (Księga Wyjścia 9, 35)

 • Ale Pan uczynił upartym serce faraona, i nie wypuścił on Izraelitów. (Księga Wyjścia 10, 20)

 • U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. (Księga Wyjścia 11, 7)

 • Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju. (Księga Wyjścia 11, 10)


“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina