Fondare 23958 Risultati per: Że

  • Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. (Apokalipsa Św. Jana 22, 14)

  • Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. (Apokalipsa Św. Jana 22, 15)

  • A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. (Apokalipsa Św. Jana 22, 17)

  • Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. (Apokalipsa Św. Jana 22, 18)

  • A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze. (Apokalipsa Św. Jana 22, 19)

  • Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi! (Apokalipsa Św. Jana 22, 21)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina