Talált 305 Eredmények: Pojat

 • Bilhan, Raakelin orjattaren, pojat olivat Daan ja Naftali. (1. Mooseksen kirja 35, 25)

 • Silpan, Leean orjattaren, pojat olivat Gaad ja Asser. Nämä ovat ne Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Mesopotamiassa. (1. Mooseksen kirja 35, 26)

 • Ja Oholibama synnytti Jeuksen, Jalamin ja Koorahin. Nämä olivat Eesaun pojat, jotka syntyivät hänelle Kanaanin maassa. (1. Mooseksen kirja 36, 5)

 • Ja Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefo, Gaetam ja Kenas. (1. Mooseksen kirja 36, 11)

 • Mutta Timna oli Elifaan, Eesaun pojan, sivuvaimo, ja hän synnytti Elifaalle Amalekin. Nämä olivat Eesaun vaimon Aadan pojat. (1. Mooseksen kirja 36, 12)

 • Reguelin pojat olivat nämä: Nahat ja Serah, Samma ja Missa. Ne olivat Eesaun vaimon Baasematin pojat. (1. Mooseksen kirja 36, 13)

 • Mutta nämä olivat Eesaun vaimon Oholibaman, Sibonin pojan Anan tyttären, pojat, jotka hän synnytti Eesaulle: Jeus, Jalam ja Koorah. (1. Mooseksen kirja 36, 14)

 • Nämä olivat Eesaun poikien sukuruhtinaat: Elifaan, Eesaun esikoisen, pojat olivat ruhtinas Teeman, ruhtinas Oomar, ruhtinas Sefo, ruhtinas Kenas, (1. Mooseksen kirja 36, 15)

 • ruhtinas Koorah, ruhtinas Gaetam, ruhtinas Amalek. Nämä olivat ne ruhtinaat, jotka polveutuivat Elifaasta Edomin maassa; ne olivat Aadan pojat. (1. Mooseksen kirja 36, 16)

 • Ja nämä olivat Reguelin, Eesaun pojan, pojat: ruhtinas Nahat, ruhtinas Serah, ruhtinas Samma, ruhtinas Missa. Nämä olivat ne ruhtinaat, jotka polveutuivat Reguelista Edomin maassa; ne olivat Eesaun vaimon Baasematin pojat. (1. Mooseksen kirja 36, 17)

 • Ja nämä olivat Eesaun vaimon Oholibaman pojat: ruhtinas Jeus, ruhtinas Jalam, ruhtinas Koorah. Nämä olivat ne ruhtinaat, jotka polveutuivat Eesaun vaimosta, Anan tyttärestä Oholibamasta. (1. Mooseksen kirja 36, 18)

 • Nämä olivat Eesaun, se on Edomin, pojat, ja nämä heidän sukuruhtinaansa. (1. Mooseksen kirja 36, 19)


“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina