Talált 187 Eredmények: dwadzieścia

 • Całkowita liczba lewitów spisanych przez Mojżesza na rozkaz Pana - mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż - wynosiła dwadzieścia dwa tysiące. (Księga Liczb 3, 39)

 • i okazało się, że wszystkich mężczyzn pierworodnych od miesiąca wzwyż - według tego, jak zostali spisani - było w wykazie imiennym dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesięciu trzech. (Księga Liczb 3, 43)

 • weźmiesz po pięć syklów od głowy według wagi sykla przybytku; sykl po dwadzieścia ger. (Księga Liczb 3, 47)

 • Czasz złotych, wypełnionych kadzidłem, było dwanaście; każda czasza ważyła dziesięć syklów według wagi przybytku. Ogólny ciężar złota czasz wynosił sto dwadzieścia syklów. (Księga Liczb 7, 86)

 • Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę biesiadną wynosiła: dwadzieścia cztery woły, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt kozłów i sześćdziesiąt jednorocznych owieczek. To były [dary ofiarne na] poświęcenia ołtarza, gdy został namaszczony. (Księga Liczb 7, 88)

 • Będziecie je spożywać nie tylko przez jeden dzień albo dwa, albo pięć czy dziesięć lub dwadzieścia, (Księga Liczb 11, 19)

 • Wykupu dokona się w miesiąc po urodzeniu za cenę pięciu syklów srebra według wagi przybytku; sykl po dwadzieścia ger. (Księga Liczb 18, 16)

 • Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące. (Księga Liczb 25, 9)

 • To są rody Symeonitów: dwadzieścia dwa tysiące dwustu. (Księga Liczb 26, 14)

 • Było ich wszystkich mężczyzn [w wieku] od jednego miesiąca wzwyż dwadzieścia trzy tysiące. Nie byli jednak spisani wraz z Izraelitami i nie otrzymali działu pośród Izraelitów. (Księga Liczb 26, 62)

 • Aaron liczył wówczas, gdy umarł na górze Hor, sto dwadzieścia trzy lata. (Księga Liczb 33, 39)

 • Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: Nie przejdziesz tego Jordanu. (Księga Powtórzonego Prawa 31, 2)


A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina