Talált 9 Eredmények: Sema

  • A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. (Księga Rodzaju 6, 10)

  • A potem dodał: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Sema! Niech Kanaan będzie sługą Sema! (Księga Rodzaju 9, 26)

  • Niech Bóg da i Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie mu sługą. (Księga Rodzaju 9, 27)

  • Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie: (Księga Rodzaju 10, 1)

  • Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. (Księga Rodzaju 10, 22)

  • Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów. (Księga Rodzaju 10, 31)

  • Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie. (Księga Rodzaju 11, 10)

  • Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek. (1 Księga Kronik 1, 17)

  • syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, (Ewangelia Łukasza 3, 36)


“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina