Talált 249 Eredmények: Miejscu

 • Złóż mi więc teraz tu na tym miejscu przysięgę na Boga, że ani wobec mnie, ani wobec mego potomstwa bliższego i dalszego nie dopuścisz się zdrady; że jak ja obszedłem się z tobą łaskawie, tak też i ty będziesz postępował względem mnie i tej ziemi, w której jesteś gościem. (Księga Rodzaju 21, 23)

 • I dał Abraham miejscu temu nazwę "Pan widzi". Stąd to mówi się dzisiaj: Na wzgórzu Pan się ukazuje. (Księga Rodzaju 22, 14)

 • trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. (Księga Rodzaju 28, 11)

 • A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. (Księga Rodzaju 28, 16)

 • I dał temu miejscu nazwę Betel. - Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. (Księga Rodzaju 28, 19)

 • A przy tym Jakub umieszczał owe ponacinane patyki na widocznym miejscu przy poidłach tylko wtedy, gdy miały się parzyć sztuki mocne; (Księga Rodzaju 30, 41)

 • Ale potem przenocował na tym miejscu i wziął z dobytku swego, jako dar dla brata swego Ezawa, (Księga Rodzaju 32, 14)

 • Potem Jakub rzekł: Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? - i pobłogosławił go na owym miejscu. (Księga Rodzaju 32, 30)

 • Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. (Księga Rodzaju 32, 31)

 • A Jakub ustawił stelę na tym miejscu, gdzie Bóg do niego mówił, stelę kamienną. I składając ofiarę płynną wylał na nią oliwę. - (Księga Rodzaju 35, 14)

 • Jakub dał więc temu miejscu, na którym przemawiał do niego Bóg, nazwę Betel. (Księga Rodzaju 35, 15)

 • Lecz Józef powiedział do nich: Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? (Księga Rodzaju 50, 19)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina