Talált 404 Eredmények: Judy

 • Ponieważ Er, pieroworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć. (Księga Rodzaju 38, 7)

 • Po wielu latach umarła żona Judy, córka Szuy. Juda, zapomniawszy nieco o swej stracie, udał się wraz ze swym przyjacielem Adullamitą imieniem Chira do Timny, gdzie strzyżono jego owce. (Księga Rodzaju 38, 12)

 • Wróciwszy do Judy, rzekł: Nie znalazłem jej. Także tamtejsi mieszkańcy powiedzieli: Nie było tu nierządnicy sakralnej. (Księga Rodzaju 38, 22)

 • Synowie Judy: Er, Onan, Szela, Peres i Zerach. - Ale Er i Onan umarli w Kanaanie. - Synami Peresa byli: Chesron i Chamul. (Księga Rodzaju 46, 12)

 • Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów! (Księga Rodzaju 49, 10)

 • Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy. (Księga Wyjścia 31, 2)

 • Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, (Księga Wyjścia 35, 30)

 • A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, wykonał wszystko, co mu nakazał Pan przez Mojżesza, (Księga Wyjścia 38, 22)

 • z Judy - Nachszon, syn Amminadaba; (Księga Liczb 1, 7)

 • Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki (Księga Liczb 1, 26)

 • - spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset. (Księga Liczb 1, 27)

 • Od wschodu rozbije obóz Juda, stosownie do oddziałów swoich zastępów, a wodzem synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba. (Księga Liczb 2, 3)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina