Talált 206 Eredmények: Jakuba

 • Wyruszywszy z Egiptu, przybyli do Kanaanu, do swego ojca, Jakuba. (Księga Rodzaju 45, 25)

 • Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. (Księga Rodzaju 46, 5)

 • Oto imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu, Jakuba i jego synów. Syn pierworodny Jakuba, Ruben, (Księga Rodzaju 46, 8)

 • Są to potomkowie tych synów Jakuba, których podobnie jak i córkę Dinę, urodziła mu Lea w Paddan-Aram. Wszystkich tych osób, synów, jego córek, było trzydzieści trzy. (Księga Rodzaju 46, 15)

 • Synowie Racheli, żony Jakuba: Józef i Beniamin. (Księga Rodzaju 46, 19)

 • Wszystkich, którzy przybyli z Jakubem do Egiptu, a którzy wyszli z jego bioder, było ogółem, oprócz żon synów Jakuba, sześćdziesięciu sześciu. (Księga Rodzaju 46, 26)

 • Synów zaś Józefa, którzy mu się urodzili w Egipcie, było dwóch. Wszystkich zatem członków rodziny Jakuba, którzy przybyli do Egiptu, było siedemdziesięciu. (Księga Rodzaju 46, 27)

 • Potem Józef przyprowadził swego ojca, Jakuba, i przedstawił go faraonowi. A gdy Jakub złożył faraonowi życzenia pomyślności, (Księga Rodzaju 47, 7)

 • Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego! (Księga Rodzaju 49, 2)

 • Zabrało im to czterdzieści dni, tyle bowiem czasu trwało balsamowanie. Mieszkańcy Egiptu opłakiwali Jakuba przez siedemdziesiąt dni. (Księga Rodzaju 50, 3)

 • Synowie Jakuba uczynili zatem tak, jak im rozkazał ojciec: (Księga Rodzaju 50, 12)

 • Było zaś wszystkich potomków Jakuba siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie. (Księga Wyjścia 1, 5)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina