Talált 37 Eredmények: łodzi

 • Mieszkańcy Jafy popełnili taką oto zbrodnię: poprosili, aby Żydzi, którzy wśród nich mieszkali, weszli razem ze swoimi żonami i dziećmi do przygotowanych przez nich wcześniej łodzi, jak gdyby nie mieli względem nich żadnych wrogich zamiarów, (2 Machabejska 12, 3)

 • A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. (Ewangelia Mateusza 4, 21)

 • Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. (Ewangelia Mateusza 8, 23)

 • On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. (Ewangelia Mateusza 9, 1)

 • Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. (Ewangelia Mateusza 13, 2)

 • Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. (Ewangelia Mateusza 14, 13)

 • Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. (Ewangelia Mateusza 14, 22)

 • A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. (Ewangelia Mateusza 14, 29)

 • Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. (Ewangelia Mateusza 14, 32)

 • Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym. (Ewangelia Mateusza 14, 33)

 • Potem odprawił tłumy, wsiadł do łodzi i przybył w granice Magedan. (Ewangelia Mateusza 15, 39)

 • Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. (Ewangelia Marka 1, 19)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina