Löydetty 394 Tulokset: Mooses

 • Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa. (Markuksen evankeliumi 9, 4)

 • Hän vastasi ja sanoi heille: "Mitä Mooses on teille säätänyt?" (Markuksen evankeliumi 10, 3)

 • He sanoivat: "Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja hyljätä vaimon." (Markuksen evankeliumi 10, 4)

 • "Opettaja, Mooses on säätänyt meille: 'Jos joltakin kuolee veli, joka jättää jälkeensä vaimon, mutta ei jätä lasta, niin ottakoon hän veljensä lesken ja herättäköön veljellensä siemenen.' (Markuksen evankeliumi 12, 19)

 • Ja hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi: "Mene, näytä itsesi papille, ja uhraa puhdistumisestasi, niinkuin Mooses on säätänyt, todistukseksi heille." (Luukaksen evankeliumi 5, 14)

 • Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja Elias. (Luukaksen evankeliumi 9, 30)

 • Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä.' (Luukaksen evankeliumi 16, 29)

 • sanoen: "Opettaja, Mooses on säätänyt meille: 'Jos joltakin kuolee veli, jolla on vaimo, mutta ei ole lapsia, niin ottakoon hän veljensä vaimon ja herättäköön siemenen veljelleen.' (Luukaksen evankeliumi 20, 28)

 • Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista." (Johanneksen evankeliumi 1, 45)

 • Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, (Johanneksen evankeliumi 3, 14)

 • Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne. (Johanneksen evankeliumi 5, 45)

 • Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. (Johanneksen evankeliumi 6, 32)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina