Löydetty 10 Tulokset: wschodzi

  • A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już wschodzi zorza! Jakub odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz! (Księga Rodzaju 32, 27)

  • Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba , a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta. (Księga Liczb 24, 17)

  • jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce, bezchmurnego poranka, co uperla po deszczu ruń ziemi. (2 Księga Samuela 23, 4)

  • Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios, i nic się nie schroni przed jego żarem. (Księga Psalmów 19, 7)

  • Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. (Księga Psalmów 97, 11)

  • Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. (Księga Psalmów 112, 4)

  • Ścieżka prawych - to światło poranne, wschodzi - wzrasta aż do południa; (Księga Przysłów 4, 18)

  • Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje spieszy z powrotem, i znowu tam wschodzi. (Księga Koheleta 1, 5)

  • Stróże twoi jak szarańcza, a twoi urzędnicy jak mnóstwo koników polnych, które osiadają na murach w czasie zimna; wschodzi słońce, a odlatują, i nie wiadomo, gdzie ich miejsce. (Księga Nahuma 3, 17)

  • tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (Ewangelia Mateusza 5, 45)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina