Löydetty 9 Tulokset: udręce

  • Zwrócił się wówczas w swej udręce ku Panu, Bogu Izraela. Szukał Go, a On dał mu się odnaleźć. (2 Księga Kronik 15, 4)

  • Przez to już będę miał ulgę, ucieszę się w mojej udręce, że nie wzgardziłem słowami Świętego. (Księga Hioba 6, 10)

  • gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknuł? (Księga Psalmów 10, 2)

  • Bo na co się sami w udręce oburzali, tym właśnie pokarani, co mieli za bogów, dostrzegli Tego, którego przedtem znać nie chcieli, i uznali za Boga prawdziwego. I dlatego przyszła na nich ostateczna kara. (Księga Mądrości 12, 27)

  • Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. (Księga Izajasza 53, 8)

  • Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Ewangelia Łukasza 22, 44)

  • Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. (2 List do Koryntian 1, 4)

  • Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. (2 List do Koryntian 1, 8)

  • nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły. (2 List do Koryntian 11, 28)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina