Löydetty 751 Tulokset: powiedział

 • I powiedział Jetro: Niech będzie uwielbiony Pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk faraona, On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan. (Księga Wyjścia 18, 10)

 • Gdy teść Mojżesza widział te wszystkie jego zajęcia z ludem, powiedział do niego: Czemu ty sam się zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sąd, a cały lud musi stać przed tobą od rana do wieczora? (Księga Wyjścia 18, 14)

 • Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: Nie jest dobre to, co czynisz. (Księga Wyjścia 18, 17)

 • Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział. (Księga Wyjścia 18, 24)

 • Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: (Księga Wyjścia 19, 3)

 • Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: Uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Mojżesz przekazał Panu słowa ludu. (Księga Wyjścia 19, 8)

 • Pan powiedział do Mojżesza: Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty (Księga Wyjścia 19, 10)

 • Później powiedział ludowi: Bądźcie gotowi za trzy dni i nie zbliżajcie się do kobiet. (Księga Wyjścia 19, 15)

 • Potem Pan powiedział do niego: Idź, zstąp na dół, a potem przyjdź ty i Aaron z tobą. Kapłani i lud nie mogą przejść granicy, aby wstąpić do Pana, boby ich ukarał. (Księga Wyjścia 19, 24)

 • Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. (Księga Wyjścia 24, 3)

 • Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. (Księga Wyjścia 24, 7)

 • Powiedział zaś tak do starszyzny: Pozostańcie tu, aż wrócimy do was. Oto macie Aarona i Chura. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich. (Księga Wyjścia 24, 14)


“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina