Löydetty 138 Tulokset: Saula

 • Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów; od Saula ród Saulitów. (Księga Liczb 26, 13)

 • Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula: Weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic. (1 Księga Samuela 9, 3)

 • Pan zaś objawił Samuelowi na dzień przed przybyciem do niego Saula, mówiąc mu: (1 Księga Samuela 9, 15)

 • Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan: Oto ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem. (1 Księga Samuela 9, 17)

 • Samuel zabrał z sobą Saula i jego chłopca, zaprowadził do sali i dał mu miejsce naczelne wśród zaproszonych, a było ich około trzydziestu ludzi. (1 Księga Samuela 9, 22)

 • a on położył się spać. Gdy wschodziła zorza, Samuel obudził Saula na tarasie, mówiąc: Wstań, abym cię w drogę wyprawił. Saul więc wstał i wyszli z domu obaj, on i Samuel. (1 Księga Samuela 9, 26)

 • Gdy schodzili ku granicy miasta, Samuel odezwał się do Saula: Powiedz chłopcu, aby poszedł przed nami. A gdy ten poszedł, [powiedział]: Zatrzymaj się teraz, bym ci oznajmił słowo Boże. (1 Księga Samuela 9, 27)

 • Stryj Saula zapytał go i jego chłopca: Gdzie chodziliście? Odpowiedział: Aby poszukać oślic. Widząc, że ich nie ma, udaliśmy się do Samuela. (1 Księga Samuela 10, 14)

 • Nakazał potem, by wystąpiło pokolenie Beniamina według swoich rodów, i padł los na ród Matriego. "I nakazał wystąpić z rodu Matriego po jednemu", a los padł na Saula, syna Kisza. Szukano go, lecz nie znaleziono. (1 Księga Samuela 10, 21)

 • Kiedy przybyli posłowie do Gibea, miasta Saula, i przedstawili te sprawy ludziom, podnieśli wszyscy głos i płakali. (1 Księga Samuela 11, 4)

 • Opanował wtedy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów, i wpadł w wielki gniew. (1 Księga Samuela 11, 6)

 • Wszyscy wyruszyli do Gilgal i obwołali tam królem Saula, przed obliczem Pana w Gilgal. Tam też przed Panem złożyli ofiary biesiadne. Saul radował się bardzo wraz z całym ludem izraelskim. (1 Księga Samuela 11, 15)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina