Löydetty 87 Tulokset: Pieśń

 • Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. (Księga Wyjścia 15, 1)

 • A Miriam przyśpiewywała im: śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu. (Księga Wyjścia 15, 21)

 • Śpiewali wtedy Izraelici pieśń następującą: Tryskaj, źródło! Opiewajcie je! (Księga Liczb 21, 17)

 • Zapiszcie teraz sobie ten oto hymn. Naucz go Izraelitów, włóż im go w usta, aby pieśń ta była dla Mnie świadkiem przeciwko synom Izraela. (Księga Powtórzonego Prawa 31, 19)

 • Lecz gdy zwalą się na nich liczne nieszczęścia i klęski, ta pieśń świadczyć będzie przeciw nim, gdyż usta ich potomstwa jej nie zapomną. Ja bowiem znam już dziś ich zamysły, którymi się kierują, zanim wprowadzę ich do ziemi, którą im poprzysiągłem. (Księga Powtórzonego Prawa 31, 21)

 • Mojżesz napisał tę pieśń w owym dniu i nauczył jej Izraelitów. (Księga Powtórzonego Prawa 31, 22)

 • Powstań, o powstań, Deboro, powstań, o powstań i pieśń zaśpiewaj! Powstań, Baraku, by pojmać twych jeńców, synu Abinoama. (Księga Sedziów 5, 12)

 • Dawid zaśpiewał potem żałobną pieśń na cześć Saula i jego syna Jonatana, (2 Księga Samuela 1, 17)

 • Król ułożył pieśń żałobną i zaśpiewał ją: Czemuż to umarł Abner, tak jak ginie nikczemnik? (2 Księga Samuela 3, 33)

 • Wtedy rozkazał Ezechiasz złożyć na ołtarzu całopalną ofiarę, a skoro rozpoczęło się całopalenie, zaczęto śpiewać pieśń ku czci Pana, przy wtórze trąb i instrumentów króla izraelskiego Dawida. (2 Księga Kronik 29, 27)

 • Całe zgromadzenie oddało pokłon, a pieśń rozbrzmiewała i trąby grały. Wszystko to trwało aż do końca ofiary całopalnej. (2 Księga Kronik 29, 28)

 • Dalej był Mattaniasz - syn Miki, syna Zabdiego, syna Asafa, dyrygent hymnu, który na modlitwie intonował pieśń dziękczynną, a Bakbukiasz zajmował drugie miejsce między swymi braćmi, następnie Abda, syn Szammuy, syna Galala, syna Jedutuna. (Księga Nehemiasza 11, 17)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina