Löydetty 157 Tulokset: Pańskiej

  • Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. (1 List do Koryntian 11, 27)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina