Löydetty 128 Tulokset: Jeruzalem

 • Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! (Księga Psalmów 122, 6)

 • Góry otaczają Jeruzalem: tak Pan otacza swój lud i teraz, i na wieki. (Księga Psalmów 125, 2)

 • Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. (Księga Psalmów 128, 5)

 • Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem! "Alleluja". (Księga Psalmów 135, 21)

 • Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! (Księga Psalmów 137, 5)

 • Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość. (Księga Psalmów 137, 6)

 • Przypomnij, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalem, kiedy oni mówili: Burzcie, burzcie - aż do jej fundamentów! (Księga Psalmów 137, 7)

 • Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela; (Księga Psalmów 147, 2)

 • To przez nich pouciekali mieszkańcy Jeruzalem i stało się ono siedzibą cudzoziemców, dla własnych obywateli stało się obcym miastem i własne dzieci musiały je opuścić. (1 Machabejska 1, 38)

 • Jeruzalem było niezamieszkane jak jakaś pustynia; spośród jego synów nikt do niego nie wchodził ani nie wychodził, świątynię deptano. W zamku synowie cudzoziemców, a miasto jak gospoda dla pogan. Od Jakuba odeszła radość, nie słychać już fletu ni harfy. (1 Machabejska 3, 45)

 • Ciała twych świętych porzucili, a krew ich rozlali wokoło Jeruzalem i nie było, kto by ich pochował. (1 Machabejska 7, 17)

 • Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem. (Księga Koheleta 1, 1)


“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina