Löydetty 138 Tulokset: Jakub

 • I prosiłem: Panie Boże, przestań, jakże się ostoi Jakub? Przecież jest taki mały. (Księga Amosa 7, 5)

 • Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; (Ewangelia Mateusza 1, 2)

 • Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. (Ewangelia Mateusza 1, 16)

 • A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, (Ewangelia Mateusza 10, 2)

 • Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, (Ewangelia Mateusza 10, 3)

 • Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? (Ewangelia Mateusza 13, 55)

 • Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. (Ewangelia Marka 10, 35)

 • A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali Go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: (Ewangelia Marka 13, 3)

 • Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? (Ewangelia Łukasza 9, 54)

 • Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. (Ewangelia Jana 4, 5)

 • Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, /brat/ Jakuba. (Dzieje Apostolskie 1, 13)

 • I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia ósmego, a Izaakowi - Jakub, a Jakubowi - dwunastu patriarchów. (Dzieje Apostolskie 7, 8)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina