Löydetty 69 Tulokset: Betel

 • Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego. (Księga Rodzaju 12, 8)

 • Zatrzymując się na postojach, Abram zawędrował z Negebu do Betel, do tego miejsca, w którym przedtem rozbił swe namioty, między Betel i Aj, (Księga Rodzaju 13, 3)

 • I dał temu miejscu nazwę Betel. - Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. (Księga Rodzaju 28, 19)

 • Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stelę i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc gotuj się do drogi, opuść ten kraj i wróć do twej rodzinnej ziemi! (Księga Rodzaju 31, 13)

 • Rzekł Bóg do Jakuba: Idź do Betel i tam zamieszkaj. Wznieś też tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed twym bratem Ezawem. (Księga Rodzaju 35, 1)

 • Pójdziemy bowiem do Betel i tam zbuduję ołtarz Bogu, który wysłuchał mnie w czasie mej niedoli i wspomagał mnie, gdziekolwiek byłem. (Księga Rodzaju 35, 3)

 • Jakub, przybywszy wraz ze wszystkimi swymi ludźmi do Luz w Kanaanie, czyli do Betel, (Księga Rodzaju 35, 6)

 • zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El-Betel. - Tu bowiem ukazał mu się Bóg, kiedy uciekał przed swym bratem. - (Księga Rodzaju 35, 7)

 • Wtedy to zmarła Debora, piastunka Rebeki, i pochowano ją w pobliżu Betel pod terebintem, który dlatego otrzymał nazwę Terebint Płaczu. (Księga Rodzaju 35, 8)

 • Jakub dał więc temu miejscu, na którym przemawiał do niego Bóg, nazwę Betel. (Księga Rodzaju 35, 15)

 • A gdy wyruszyli z Betel i mieli jeszcze w drodze przed sobą pewną przestrzeń, aby dojść do Efrata, Rachela zaczęła rodzić; poród jednak był ciężki. (Księga Rodzaju 35, 16)

 • Jozue wysłał mężów z Jerycha do Aj, które leży obok Bet-Awen, na wschód od Betel, i rzekł im: Idźcie w góry i wybadajcie tę okolicę. Ludzie ci poszli i przypatrzyli się miastu Aj, (Księga Jozuego 7, 2)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina